บ้านฟอร์เก็ต มี น็อท 1,2
January 7, 2018

โฮม ครันที่ ในสไตล์แบบไทยไทย พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง

บ้านเรือนแถว  มี 6 ห้อง
สามารถแยกพักเป็นห้องได้

ราคาห้องละ 1,400 บาท
ส 980 บาท / อา-ศ 980 บาท

สำหรับสองท่านพร้อมอาหารเช้า